Verandering btw-regels EU

Per 1 juli 2021 gaan de btw-regels in de EU veranderen voor bedrijven die producten leveren aan klanten die geen btw-aangifte doen, zoals particulieren. De veranderingen hebben met name betrekking op bedrijven met jaarlijks totaalomzet van meer dan € 10.000,- in andere EU-landen en bedrijven die producten leveren van buiten de EU. In deze e-mail leest u meer over de aanpassingen en vertellen we u over de regelingen om de administratieve lasten hiervan te beperken.

Dit gaat er veranderen

Momenteel is de regel dat u voor buitenlandse leveringen aan particulieren – of andere ontvangers die geen btw-aangifte hoeven te doen – in de EU het Nederlandse btw-percentage berekent. Afhankelijk van de productsoort is dit 9 of 21%. Voor elk EU-land geldt een eigen omzetdrempel. Overschrijdt u deze omzetdrempel, dan dient u niet het Nederlandse maar het het btw-percentage van het betreffende land te hanteren. Vervolgens doet u in dit land ook btw-aangifte. Om btw-aangifte te kunnen doen heeft u een btw-nummer in het betreffende land nodig.


Per 1 juli 2021 treden de volgende btw-regels in de EU in werking:

Omzetdrempel hele EU
Voor de hele EU geldt vanaf 1 juli een omzetdrempel van € 10.000,-. Bevinden uw producten zich in de EU en verkoopt u jaarlijks voor meer dan € 10.000,- aan klanten in andere EU-landen die geen btw-aangifte hoeven te doen? Dan dient u vanaf 1 juli het btw-tarief te berekenen van het EU-land van uw klant én btw-aangifte in dat EU-land te doen of gebruik te maken van de Unieregeling. Deze regeling is onderdeel van het OSS-systeem dat hieronder wordt toegelicht.

Btw-vrijstelling voor invoer vervalt
De btw-vrijstelling voor goederen tot maximaal € 22,- die u van buiten de EU invoert vervalt. Verkoopt u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan klanten in de EU die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 aangeven in het land van uw klant. Voor een vereenvoudiging van deze btw-aangifte kunt u gebruikmaken van de Invoerregeling. Ook deze regeling is onderdeel van het OSS-systeem.

Marketplaces
Verkoopt u producten via online platforms en bevinden uw goederen zich op het moment van verkoop nog niet in de EU? Bij een waarde van maximaal € 150,- verzorgt het betreffende platform de afhandeling van de btw.

Meer over de veranderingen leest u op de website van de Belastingdienst.

Het One-Stop-Shop-systeem

Het is voor u als verkoper belangrijk om het correcte btw-percentage aan uw klanten te berekenen en in het juiste land btw-aangifte te doen. Doet u dit niet, dan kunt u te maken krijgen met vervelende boetes. Om te voorkomen dat u zich moet aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar u levert, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem/One Stop Shop-systeem. Via dit systeem handelt u in 1 keer de btw-meldingen en betalingen over uw leveringen af voor alle EU-landen. Afhankelijk van uw situatie kunt u gebruikmaken van de Unieregeling of de Invoerregeling. Klik hier voor meer informatie.


Tref je juiste voorzorgsmaatregelen

Zorg er nu vast voor dat u de juiste voorzorgsmaatregelen treft! Heeft nu nog vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!